top of page

HAKKINDA

Ayça Coşkun, Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini tam bursla ve birincilikle girdiği Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde 3.5 yılda onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Dr. Öğretim Üyesi Gizem Arıkan tarafından yürütülen TUBİTAK projesindeki çalışmalara katılmış; klinik stajını ise Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Dr. Ceyda Dedeoğlu'nun başlarında olduğu YDY Eğitim Araştırma ve Danışmanlık'ta tamamlamıştır. 

Uzmanlığını Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda 'Narsisizm, Mükemmeliyetçilik ve Saldırganlığın İlişki Doyumu ile İlişkileri' konulu teziyle ve yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans programı kapsamında hem Bilişsel Davranışçı ekol hem de Psikodinamik ekole dair teorik eğitim almış; programın devamında psikodinamik ekol üzerinden teorik eğitim almaya devam etmiş ve süpervizyonunu da yine psikodinamik yönelimli olarak almıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi bünyesinde danışan görmüş, klinik stajını ise Fransız Lape Hastanesi'nde tamamlamıştır.

Yine yüksek lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Tevfika İkiz'den Rorschah ve TAT Uygulayıcı Eğitimi'ni almış; MMPI Minnesota Kişilik Envanteri ve Klinik Testler Uygulama eğitimlerini tamamlayarak uygulayıcısı olmuştur.

Kendi psikodinamik terapi sürecinden geçmeye devam eden Ayça Coşkun, psikoterapi çalışmalarını ağrılıklı olarak psikodinamik yönelimi benimseyerek sürdürmekte ve yetişkinlerle bireysel olarak çalışmaktadır. 

20230808_144809 (2).jpg
bottom of page